Värska Lasteaia hoolekogu

Anu Toe – sõimerühma Käbikesed lapsevanemate esindaja – anutoe@gmail.com
Lauri Saar – Karuottide rühma lapsevanemate esindaja – lauri.saar@setomaa.ee
Liis Linnus – Sipelgate rühma lapsevanemate esindaja – liis.linnus@gmail.com
Helena Elgindy – Tsirgukõstõ rühma lapsevanemate esindaja – helena.elgindy@gmail.com
Jana Freirich – õpetajate esindaja janafreirich@gmail.com
Martin Sulp – Setomaa valla esindaja – martin.sulp@setomaa.ee