lasteaed

Värska lasteaed

Värska Lasteaed on Eestimaa kaguserva ja ühtlasi ka ainulaadse Setomaa territooriumile ning tuntud vallakeskuse südamesse jääv Setomaa Vallavalitsuse hallatav koolieelne munitsipaallasteasutus. Peale Setomaa vallas elavate laste võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi vastu ka väljastpoolt.
Õppeasutus pakub koolieast noorematele lastele hoidu ning alushariduse omandamise võimalust kuni 67 lapsele. Rühmade kasutuses on riietusruumid, mängu- ja söögiruumid, tualettruumid ning magamistoad. Maja II korruse saali kasutatakse pidude ja sündmuste, aga ka muusika- ning liikumistegevuste läbiviimiseks. Lasteaial on suur piiratud õueala.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Oluliseks peetakse, et juba lasteaias tekiksid ja püsiksid laste ja täiskasvanute vahel head, üksteist arvestavad ja kaasavad suhted.
Tähtsustatakse koduloolist üldõpet, keskkonnateadlikkust, tervislikkust.
Lasteaia eripära:
Värska Lasteaias toetatakse looduskasvatust vahetus keskkonnas ning seto keele ja kultuuri tundmaõppimist.

Viimased uudised

Koolieelikute ujumine 2024:

16.01.2024

24.01.2024

9.02.2024

16.02.2024

01.03.2024

15.04.2024

05.04.2024

SEPPs trennid algavad taas alates 4.jaanuarist.

Menüü

Eesolevad sündmused