lasteaed

Värska lasteaed

Värska Lasteaed on Eestimaa kaguserva ja ühtlasi ka ainulaadse Setomaa territooriumile ning tuntud vallakeskuse südamesse jääv Setomaa Vallavalitsuse hallatav koolieelne munitsipaallasteasutus. Peale Setomaa vallas elavate laste võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi vastu ka väljastpoolt.
Õppeasutus pakub koolieast noorematele lastele hoidu ning alushariduse omandamise võimalust kuni 67 lapsele. Rühmade kasutuses on riietusruumid, mängu- ja söögiruumid, tualettruumid ning magamistoad. Maja II korruse saali kasutatakse pidude ja sündmuste, aga ka muusika- ning liikumistegevuste läbiviimiseks. Lasteaial on suur piiratud õueala.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Oluliseks peetakse, et juba lasteaias tekiksid ja püsiksid laste ja täiskasvanute vahel head, üksteist arvestavad ja kaasavad suhted.
Tähtsustatakse koduloolist üldõpet, keskkonnateadlikkust, tervislikkust.
Lasteaia eripära:
Värska Lasteaias toetatakse looduskasvatust vahetus keskkonnas ning seto keele ja kultuuri tundmaõppimist.

Viimased uudised

16.oktoobril käis Päästeamet ohutusprojekti “Tunnen, tean, oskan” raames Värska Lasteaia koolieelikutele rääkimas tuleohutusest. Koos arutleti erinevate situatsioonide üle ning prooviti ka suitsusukeldumist ilma suitsuta. Lapsed nägid ja said katsuda päästjate töövahendeid ning varustust. Muidugi ei puudunud ka sireenid ja vilkurid.. Aitäh Värska Päästekomando päästjatele.

5.oktoobril liiklesid Võrumaa koolieelikud projekti “Tunnen, tean, oskan” raames tänavatel. Värska Lasteaia koolieelikuid saatis Rainer Rahasepp. Koos vaadati üle koolitee, räägiti kuidas teed ületada jms. Rainer kinkis Värska Lasteaial enda uue raamatu “Miitsirk Jako” – aitäh.

4. oktoobril käisime kogu lasteaiaga kultuurikeskuses ühiselt seto laulumänge mängimas. Meid käis tervitamas Setomaa ülembsootska ning koos mängisime mänge “Katskümmend üts” ja “Rikas puu”.

Menüü

Eesolevad sündmused