Värska Lasteaia aiarühm KARUOTID

  • Õpetajad: Jana Freirich ja Svetlana Pisukova

  • Õpetaja abi: Laile Talas

  • Kontakttelefon: +372 526 0522

  • E-post: verskalaps2@gmail.com

  • Rühma lühitutvustus:

    Aiarühmas on lapsed vanuses 3-6 a. Rühmas töötab 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.

    Rühma töö aluseks on lapsest lähtuv kasvatus. Laste õppimine ja areng käib läbi mänguliste tegevuste. Õpime meid ümbritsevat keskkonda märkama. Väärtustame kodukoha loodust ja omakultuuri, läbi õuesõppe ja õppekäikude. Rikastame laste tundeelu muinasjuttude, rahvalaulude ja lavastusmängude kaudu. Peame oluliseks hoolivat, viisakat ja sõbralikku suhtumist.