Värska Lasteaia aiarühm SIPELGAD

 • Õpetajad: Urve Kotov ja Signe Raudkepp
 • Õpetaja abi: Kaja Kaar

 • Kontakttelefon: +372 5887 7499

 • E-post: verskalaps3@gmail.com

 • Rühma lühitutvustus:

  Liitrühmas mängivad ja õpivad koos 6a. koolieelikud ja 2a. lapsed. Nooremate ja vanemate laste koostegutsemine kasvatab lastes abi- ja koostöövalmidust.

  Õppe- ja kasvatustööd viiakse läbi kuu teemadena. Iga kuu kasutatakse laste ja õpetajate uudseid ideid ja projektõppe võimalusi, et lapsed omandaksid õppekavas etteantud oskused (keel ja kõne, võrdlemine-arvutamine, mina ja keskkond, muusika ja liikumine).

  Tähtis on palju tegutseda õues päris elu keskel.

  Rühma õpetajatel ja õpetaja abil on olemas ka oskus lastega suhelda seto keeles.